Posted in Կենսաբանություն 7

Ինչպես կաթից ստանալ մածուն 20.,09.2021

66180
Կաթից մածուն ստանալու համար կաթը եռացնում ենք այնպես որ մատը մցնելուց վառի։ Ավելացնում ենք թեյի գթալ մածում խառնում ենք։ Տաք սրբիչով փաթատում ենք և թողնում ենք այն։ Ութ ժամից հետո մածունը պատրաստ է ։


Author:

Ողջույն ես Արմանն եմ Մխեյան։Ծնվել եմ 2009թ․ի Հունվարի 19 ի-ն Հ․Հ քաղաքացի եմ ապրում եմ Հարավ-արևմտյան Բ4 թաղամասում;Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մի խոսքով ես Սեբաստացի եմ։Իմ նախասիրություններից է՝ երգել,պարել,ֆիլմեր դիտել,ֆուտբոլ խաղալ և լեգոներ կառուցել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s